Hanke toteutettiin ajalla 15.11.2021 – 28.2.2023. Hanke on esiselvitys, jonka tavoitteena on ollut luoda talolle toimintamalli ja tuottaa tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat Kuutolan korjaamiseksi ja käyttöönottamiseksi. Hanketta on rahoittanut Leader PoKo ry.

Hankkeen tuotokset tullaan julkaisemaan kevään aikana avautuville Kuutolan uusille verkkosivuille.

Categories:

Tags:

Comments are closed